matematykaszkolna.pl
kombinatoryka, diagramy venna resse: W klasie liczącej 30 uczniów, każdy uczy się co najmniej dwóch z trzech języków obcych, wiadomo, że 15 uczniów uczy się angielskiego 13 uczy się niemieckiego 14 uczy się francuskiego Ilu uczniów uczy się wszystkich trzech języków?
20 lis 13:32
xyz: Błąd jest w treści. Gdyby każdy uczył się dwóch języków, suma uczniów uczących się poszczególnych języków musiałaby wynosić 60. W naszym przypadku ta suma (15+13+14) to 42, a więc nie każdy uczy się dwóch języków
20 lis 13:47