matematykaszkolna.pl
liczby pierwsze xx: znaleźć wszystkie liczby pierwsze p, dla których (p+2)2−2 i p11+26 też są pierwsze
19 lis 13:29