matematykaszkolna.pl
okregi karolinka: okrag k' jest obrazem okregu K o rownaniu (x−2)2 + (y−3)2 = 25 w symetrii wzgledem ukladu wspolrzednych poczatku P/F pole czworokata ktorego wierzcholkami sa srodki tych okregow i ich punkty wspolne jest rowne (25√3)/2 jak rysuje to to wygląda jak kwadrat ale nie wiem jak policzyc gdzie dokladnie przecinaja sie te okregi? w rozwiazaniach widze ze licza z trojkatow jakis ale czy tak trzeba? Jak policzyc gdzie dwa okregi sie przecinaja i jak obliczyc pole tego.
18 lis 21:37
Aruseq: Okrąg k: (x−2)2+(y−3)2=25 K1=(2,3) Okrąg k': (x+2)2+(y+3)2=25 K2=(−2, −3) Tworzymy układ równań, rozwijając wzory skróconego mnożenia:
x2−4x+4+y2−6y+9=25  
x2+4x+4+y2+6y+9=25
Równania te wystarczy odjąć od siebie stronami, dostaniemy wtedy zależność: −8x−12y=0 12y=−8x y=(−2/3)x − zatem oba te miejsca zerowe leżą na takiej prostej. Podstawiając tego y do jednego z równań z układu wyliczymy x, mając x możemy obliczyć y. Dostajemy zatem:
 −63 43 
P1=(

,

)
 13 13 
 63 −43 
P2=(

,

)
 13 13 
Pole tej figury składa się z pól dwóch identycznych trójkątów. Jeden z nich to trójkąt P1P2K1, a drugi to P1P2K2. Ich podstawy to odcinki P1P2 (których długość policzysz z odległości między punktami), a wysokość, to odległość punku K1 lub K2 od prostej, na której leżą P1 i P2, czyli prostej y=(−2/3)y
18 lis 21:56
Aruseq: y=(−2/3)x oczywiście miało być na końcu
18 lis 21:56
karolinka: a niee mozna policzyc jako kwadrat?
18 lis 22:05
Aruseq: A masz pewność że to kwadrat? Z pewnością jest to romb, musiałabyś udowodnić, że jest to kwadrat emotka
18 lis 22:12
Mila: rysunek (x−2)2+(y−3)2=25, A=(2,3) (x+2)2+(y+3)2=25 , B=(−2,−3) D=(−63/13,43/13) C=(63/13,−43/13) AB=[−4,−6],DC=[123/13,−83/13] AB o DC=0 − wektory prostopadłe
 |AB|*|DC| 42+62 
PBCAD=

=

*144*3/13+64*3/13
 2 2 
 52 
PBCAD=

*624/13 =13*624/13=624=439
 2 
posprawdzaj rachunki.
19 lis 21:49