matematykaszkolna.pl
oblicz równanie i geometria Oferma: zad 1. f(x)=2x2−x+1. Rozwiąż równanie f(2−x)=f(2x) czy to dobrze zaczynam?: 2(2−x)2−(2−x)+1=2(2x)2−(2x)+1 zad2 Przeciwprostokątna AB trójkąta prostokątnego ABC jest jednocześnie bokiem rombu o kątach 40 i 140 stopni. Trójkąt ABC i romb leżą po przeciwnych stronach prostej AB. Przekątne rombu przecinają się w punkcie O. Wykaż, że półprosta CO dzieli kąt ABC na kąty 20 i 70 stopni. zad. 3 w czworokącie ABCD dane są długości boków AB=11, CD=5, AD=2. Katy DAB i BCD są proste. Oblicz długość boku BC oraz długości przekątnych czworokąta ABCD.
18 lis 14:56
no już nic nie wiem: 1. ok
18 lis 17:44
Oferma: dzięki za pierwsze. proszę o pomoc w zadaniach z geometrii
18 lis 19:15
Mila: Czy mi się zdaje, czy było tu już rozwiązanie? Zniknęło? Czy potrzebne jest rozwiązanie?
19 lis 21:52