matematykaszkolna.pl
Wielomiany parametru okidok: Dla jakich wartości parametru m równanie ma 4 różne pierwiastki (m+1)x4 + (m+1)x2 + 4m = 0.
18 lis 10:23
Hajtowy: Wskazówka: t=x2(m+1) dla t>0 Więc... t2=... I jedziesz dalej emotka
18 lis 10:39
Fałszywy 6-latek: może lepiej klasycznie: t=x2 i to równanie ma mieć 2 różne pierwiastki dodatnie
18 lis 11:35
kerajs: inaczej: ((m+1)x4 + (m+1)x2 + 4m)'x=(m+1)x(3x2+2) dla m≠−1 jest tylko jedno ekstremum ( minimum dla x=0), więc równanie nigdy nie będzie miało 4 pierwiastków.
18 lis 11:55