matematykaszkolna.pl
funkcja liniowa Sinox: Dla jakich wartości parametru m dziedziną funkcji f(x)=(m2 + 5m)x + 3m jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych? Czy odpowiedz to m∊<0,)?
17 lis 19:33
chichi: m2 + 5m = 0 ∧ 3m ≥ 0 ⇔ m = 0
17 lis 19:37