matematykaszkolna.pl
Pochodna Chlebuś : Szukam pomocy z tym zadaniem Pokazać, że wielomian f(x)=x7+3x−3 ma co najmniej jeden pierwiastek ( znaleść przedział w którym występuje). Mam skorzystać z twierdzenia Weierstrassa
17 lis 18:20
Aruseq: f(0)=−3 f(1)=1 Funkcja f(x) jest zwykłą funkcją wielomianową, czyli jest ciągła w całej dziedzinie. Zatem funkcja ta w przedziale [0, 1] ma miejsce zerowe, ponieważ f(0)<0 i f(1)>0, a konkretnie funkcja w przedziale [0,1] przyjmuje wartości z przedziału [−3, 1]
17 lis 18:28