matematykaszkolna.pl
Wielomiany zadania z parametrem avatus: Dla jakich m należących do liczb rzeczywistych pierwiastki równania x1,x2 x2 + 2(3m+2)x + 3(2m+1) = 0 x12 + x22 = 10m3 * x1 * x2 Wiem mniej więcej jak zrobić bardziej na samym wyniku mi zależy
17 lis 13:40
. : x12 + x22 = (x1 + x2)2 − 2x1*x2 Wiec po przekształceniach masz rownanie:
 10m + 6 
(x1 + x2)2 =

* x1x2
 3 
Wzory Viete'a wykorzystujesz i masz równanie kwadratowe (z niewiadoma m) do rozwiazania
17 lis 14:43