matematykaszkolna.pl
Witajcie. Roma: Na czym polega reakcja syntezy?
17 lis 09:50
17 lis 10:25
Mariusz: Maciess ach jak ja lubię takie odpowiedzi Masz jakieś dwa związki chemiczne Synteza jest wtedy gdy po reakcji otrzymasz tylko jeden Jeżeli z dwóch związków otrzymasz dwa inne związki to będzie to reakcja wymiany Jeżeli z jednego związku otrzymasz dwa związki to będzie reakcja analizy (inaczej rozkładu)
17 lis 11:22
ite: Mariusz tak z ciekawości zapytam, czy uważasz, że wpisanie tu pytania z dowolnej dziedziny wiedzy nakłada na kogokolwiek obowiązek udzielania rzeczowej odpowiedzi? albo jakiejkolwiek odpowiedzi?
17 lis 12:12
Mariusz: No tak na forum matematycznym powinny być umieszczane zadania w jakiś sposób związane z matematyką
17 lis 18:07
Igmor: Synteza (z gr. σύνθεσις synthesis, „zgoda”, od συντιθέναι syntithenai, „składać”, od συν− syn− i τιθέναι tithenai, „umieścić, położyć”) – termin oznaczający tworzenie bardziej złożonego dzieła z prostszych elementów; może mieć charakter materialny (np. w chemii), jak i abstrakcyjny (w literaturze). https://danlab.pl/s%C5%82ownik/reakcja-syntezy/ W sieci zresztą jest wiele materiałów na ten temat. Zerknij sobie chociażby tutaj.
18 lis 10:24