matematykaszkolna.pl
Odpowiedz- granice funkcji Rax:
 sinx 
Czy dobrze rozumiem, ze dla x−>0

nie ma granicy w punkcie, bo dla 0+ jest granica
 |x| 
rowna 1, a dla 0 granica rowna −1. Co daje, ze ta funkcja ma granice prawostronna i lewostronna, ale w punkcie x0 nie?
16 lis 22:30
chichi: you're right!
16 lis 22:33
Rax: Dzięki @chichi !
17 lis 08:10