matematykaszkolna.pl
proszę o rozwiązanie anna: ze zbioru wszystkich liczb naturalnych czterocyfrowych których cyfra tysięcy i cyfra setek należą do zbioru { 3 4 5 6 7 8} a cyfra dziesiątek i cyfra jedności należą do zbioru {0 1 2 3 4} losujemy jedną liczbę Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym że wylosujemy liczbę czterocyfrową która jest podzielna przez 4
16 lis 20:03
chichi: |Ω| = 6 * 6 * 5 * 5 2 pierwsze cyfry nie mają wpływu na podzielność, zajmijmy się 2 ostatnimi, aby była podzielna przez 4 końcówki muszą być typu: 00, 04, 12, 20, 24, 32, 40, 44, mamy 8 takich końcówek które uzupełniać będziemy na dokładnie jeden sposób wpisując je bezpośrednio, zatamy mamy: |A| = 6 * 6 * 8
 6 * 6 * 8 8 
P(A) =

=

 6 * 6 * 5 * 5 25 
P.S. mam nadzieję, że nie zjadłem żadnej końcówki emotka
16 lis 21:40
anna: dziękuję bardzo
16 lis 21:57