matematykaszkolna.pl
Okręgi Ewa: rysunekNa rysunku obok mamy: β = 63 stopni i γ = 21 stopni. Oblicz miarę kąta α. Kąt α to jest ten kąt wklęsły na zewnątrz, nie wiem jak to narysować . Pomóżcie, nie rozumiem tegoemotka
16 lis 17:35