matematykaszkolna.pl
Ciąg rekurencyjny Krzysztof: Pokaż, że ciąg rekurencyjny jest zbieżny i oblicz jego granicę: an=1 ; an+1 = (an2 + an + 1)/(an + 3)
16 lis 00:54
jc: 1/2 < a1=1 (domyślam się, że w treści coś się pomyliło) Wykaż, że jeśli 1/2 < an, to 1/2 < an+1 < an.. Ciąg monotoniczny i ograniczony jest zbieżny. g = (g2+g+1) / (g+3), g = ...
16 lis 11:13