matematykaszkolna.pl
Przekształcenie "na", przekształcenie różnowartościowe Aruseq: Dane jest przekształcenie liniowe φ(x1,x2,x3,x4)=(x1+2x2+7x3+3x4, x2+x3, 3x1+5x2+x3+2x4). W jaki sposób sprawdzić, czy jest ono przekształceniem "na"? Z tego co wyczytałem wtedy dla każdego w∊R3 istnieje v∊R4, że φ(v)=w, jednak nie mam pomysłu jak to pokazać. Jak sprawdzić, czy przekształcenie φ jest różnowartościowe?
15 lis 21:03
ABC: przekształcenie różnowartościowe nie obniża wymiaru więc skoro twoje idzie z 4 wymiarowej w 3 wymiarową to nie może być różnowartościowe A jak chcesz pokazać "na" , to tak jak mówisz ,filozofii tu nie ma, musisz przez rachunki się przebić
15 lis 21:33
Aruseq: Czyli jeśli oznaczymy w=(y1, y2, y3) i v=(x1, x2, x3, x4), to musimy sprawdzić, czy dla każdego w potrafimy znaleźć takie v, że: φ(v)=(x1+2x2+7x3+3x4, x2+x3, 3x1+5x2+x3+2x4) = (y1, y2, y3) Zatem dostajemy układ równań:
x1+2x2+7x3+3x4 = y1  
x2+x3 = y2
3x1+5x2+x3+2x4 = y3 
I co teraz? Mam rozwiązać ten układ równań traktując y1, y2, y3 jako dane i wybierając jedną ze współrzędnych x−owych jako parametr? Czy w taki sposób pokażę, że mając dany wektor w można zawsze wyznaczyć wektor v, który po przekształceniu przechodzi właśnie w wektor w?
15 lis 22:44
ABC: masz pokazać że układ ma rozwiązanie, niekoniecznie musisz rozwiązywać możesz rzędy odpowiednich macierzy zbadać
15 lis 23:29