matematykaszkolna.pl
Wykaż, że logarytm NN: Wykaż, że log215 45 + log215 3−2log1545*log153=1
15 lis 15:06
Mila:
 45 
L=(log15(45)−log15(3))2=(log15(

))2=(log15(15))2=1=P
 3 
15 lis 15:15
NN:
 45 
A powiesz skąd L=(log1545 − log153)2 =(log

)2= (log1515)2=1=P
 3 
15 lis 15:28
NN: Dobra już wiem.
15 lis 15:37
NN: Albo nie
15 lis 15:38
NN: Dobra nie trzeba.
15 lis 15:41
NN: Albo dobra nie wiem jaki wzór podstawić.
15 lis 16:11
Mila: 1) (a−b)2=a2−2ab+b2 a=log15(45) b=log15(3) Coś jeszcze? 2) własności logarytmów znane?
15 lis 17:11