matematykaszkolna.pl
kombinatoryka aga: Zadanie z kombinatoryki: Z grupy 10 par rodzeństwa (siostra−brat), chcemy utworzyć 10 nowych par, z których żadna nie będzie rodzeństwem. Na ile sposobów można to zrobić?
14 lis 22:14
M: (S1, B1) , (S2,B2) ,........ (S10, B10) siostrę wybieramy na 10 sposobów i do niej dobieramy (brata już z innej pary) na 9 sposobów Razem mamy 10*9=90 par ( bez rodzeństwa)
14 lis 22:35
wmboczek: chyba 9*9!=10!−9! pierwsza D wybiera nie brata, druga wybiera ta, czyj brat był poprzednio wybrany itd ... 10! uporzadkowań sióstr − 9! uporzadkowań z jednym sparowanym rodzeństwem
14 lis 22:38
wredulus_pospolitus: chwila −−− a pary muszą być 'koedukacyjne'
14 lis 22:38
wredulus_pospolitus: wmboczek −−− a gdzie w treści zadania masz podane że te pary będą rozróżniane (kolejność wyboru dziewoi jest istotna)
14 lis 22:40
wmboczek: mój błąd, jeszcze kolejność odpada
14 lis 22:49
wredulus_pospolitus: To zadanie można rozwiązać np. w taki sposób. Chcemy policzyć ile jest możliwych permutacji:
nawias
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
nawias
nawias
2 3 4 10 9 8 5 6 7 1
nawias
 
 
takich, że żadna z cyfr nie jest w tym samym miejscu (nie ma cykli jedno elementowych). Związku z tym liczymy ile będziemy mieli permutacji które mają: a) cykl długości 10 b) cykl długości 8 i cykl długości 2 c) cykl długości 7 i cykl długości 3 d) cykl długości 6 i cykl długości 4 e) cykl długości 6 i dwa cykle długości 2 f) dwa cykle długości 5 g) cykl długości 5, cykl długości 3 i cykl długości 2 h) dwa cykle długości 4 i cykl długości 2 i) cykl długości 4 i dwa cykle długości 3 j) dwa cykle długości 3 i dwa cykle długości 2 k) pięć cykli długości 2 i mamy: a) 9!
 
nawias
10
nawias
nawias
8
nawias
 
b)
*7!*1!
  
 
nawias
10
nawias
nawias
7
nawias
 
c)
*6!*2!
  
 
nawias
10
nawias
nawias
6
nawias
 
d)
*5!*3!
  
 
nawias
10
nawias
nawias
6
nawias
 
e)
*5!*3*1!*1!
  
 
nawias
10
nawias
nawias
5
nawias
 1 
f)
*

*4!*4!
  2 
 
nawias
10
nawias
nawias
5
nawias
 
nawias
5
nawias
nawias
3
nawias
 
g)
*4!*
*2!*1!
   
 
nawias
10
nawias
nawias
4
nawias
 
nawias
10
nawias
nawias
4
nawias
 1 
h)
*3!*
*

*3!*1!
   2 
 
nawias
10
nawias
nawias
4
nawias
 
nawias
6
nawias
nawias
3
nawias
 1 
i)
*3!*
*

*2!*2!
   2 
 
nawias
10
nawias
nawias
3
nawias
 
nawias
7
nawias
nawias
3
nawias
 1 
j)
*2!*
*

*2!*3*1!*1!
   2 
 
nawias
10
nawias
nawias
2
nawias
 
nawias
8
nawias
nawias
2
nawias
 
nawias
6
nawias
nawias
2
nawias
 
nawias
4
nawias
nawias
2
nawias
 1 
k)
*
*
*
*

*1!*1!*1!*1!*1!
     5! 
I trza by było to dodać. Więc niestety, trochę zabawy z tym będzie..
14 lis 22:53
wredulus_pospolitus: Można też to inaczej zapisać:
 10! 
a)

 10 
 10! 
b)

 8*2 
 10! 
c)

 7*3 
 10! 
d)

 6*4 
 10! 
e)

 6*42*2! 
 10! 
f)

 52*5! 
 10! 
g)

 5*3*2 
 10! 
h)

 42*2*2! 
 10! 
i)

 4*32*2! 
 10! 
j)

 32*22*2!*2! 
 10! 
k)

 25*5! 
14 lis 23:03
kerajs : Postawie na : 210*(!10)
15 lis 12:46
chichi: symbol silni stawiamy za liczbą emotka
15 lis 12:50
ite: ale to symbol od nieporządków
15 lis 13:39
kerajs: Niestety w mojej poprzedniej odpowiedzi dwukrotnie zliczam te same przypadki. Powinno być: 29*(!10) Sorry PS @ite chichi o tym wie, a jego post był żartem
15 lis 18:05
ite: chichi jest człowiekiem pogodnym i niesplątanym wewnętrznie, wiec mi wybaczy : )
16 lis 10:46