matematykaszkolna.pl
równanie trygonometryczne Paweł: Suma rozwiązań równania cos(πx +π/3) = 1/2 należących do przedziału <0;4> wynosi poproszę o pomoc
14 lis 18:41
Mila: x∊<0,4> cos(πx +π/3) = 1/2
 π π 
(πx +π/3)=

+2kπ lub (πx +π/3)=2π−

+2kπ /:π
 3 3 
 1 1 1 5 
x+

=

+2k lub x+

=

+2k
 3 3 3 3 
 4 
x=2k lub x=

+2k
 3 
k=0
 4 
x=0 lub x=

 3 
k=1
 4 10 
x=2 lub x=2+

=

 3 3 
k=2
 4 
x=4 lub x=4+

∉<0,4>
 3 
sumuj
14 lis 19:56