matematykaszkolna.pl
równanie trygonometryczne Paweł: Rozwiąż równianie tg(x/6 − π) = − 3 poproszę o pomoc
14 lis 18:39
er: x/6 − π = −π/3 + kπ x = 4π + 6kπ
14 lis 20:52