matematykaszkolna.pl
Znajdź taką liczbę, że 69% jej sześcianu jest równe 16,56. NN: Znajdź taką liczbę, że 69% jej sześcianu jest równe 16,56.
14 lis 18:37
janek191: 0,69 x3 = 16,56 / : 0,69 x3 = 24 = 8*3 x = 2 33 ============
14 lis 18:40