matematykaszkolna.pl
Niezależność liniowa wektorów hhee: Przy badaniu niezależności liniowej wektorów, przy rozwiązywaniu układu równań pojawia się tożsamość 0=0, co to wówczas oznacza? Skoro istnieje nieskończenie wiele rozwiązań, to wektory są liniowo zależne?
13 lis 22:34
ABC: podaj dokładną treść zadania
13 lis 22:54
Aruseq: Tak, są liniowo zależne. Jeżeli któryś z wektorów sprowadza się do samych zer oznacza to, że da się go zapisać jako kombinację liniową pozostałych wektorów, czyli układ jest liniowo zależny
13 lis 23:23