matematykaszkolna.pl
Prawdopodobieństwo Bernoullie Ari@422: Mamy 3 pudelka typu I z ktorych kazde zawiera po 2 kule białe i 4 kule czarne oraz dwa pudelka typu II z ktorych kszde zawiera 3 kule biale i 3 czarne. Wybieramy losowo jedno pudelko. Z tego pudelka losujemy 5 razy po jednej kuli , zwracajac ja po kazdym losowaniu. Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania 3 razy czarnej kuli.
13 lis 16:44
. :
 3
nawias
5
nawias
nawias
3
nawias
 2
nawias
5
nawias
nawias
3
nawias
 
P(A) =

*(4/6)3*(2/6)2 +

*(3/6)3*(3/6)2
 5 5 
13 lis 16:55