matematykaszkolna.pl
Uprość wyrażenie tożsamości trygonometryczne Koxy:
 1+cos2α−sin2α π  π 
Wyrażenie

gdzie α ≠

+

i α ≠

+ kπ, k ∊
 1−cos2α−sin2α 2 2 4 
C, po uproszczeniu jest równe:
 1 1 
A. −tgα B. tgα C. −

D.

 tgα tgα 
12 lis 23:22
mat: C)
12 lis 23:44
mat: zamias α piszę a
2cos2a−2sinxa*cosa −cosa 1 

=.........=

= −

2sin2a−2sina*cosa sina tga 
12 lis 23:55
mat: Korzystam ze wzorów 1+cos(2a)= 2cos2a i 1−cos(2a)=2sin2a
13 lis 00:14