matematykaszkolna.pl
dowód w rachunku zbiorów cookie: Dane są zbiory A, B, C. Czy w poniższych wyrażeniach można zastąpić znak ? przez inkluzję lub równość zbiorów? Udowodnić inkluzję / równość zbiorów korzystając z praw rachunku zdań albo podać kontrprzykład. A∩(A∪B) ? B
12 lis 22:17
er: A∩(AUB)=(A∩A)U(A∩B)=AU(A∩B)=A
13 lis 20:41
ite: zaraz Cb zwyzywają, bo miało być z praw rachunku zdań a nie zbiorów emotka
13 lis 20:44
er: w sumie racja, formalnie powinno być: x∊A∩(AUB) ⇔ x∊A ⋀ x∊(AUB) i dalej analogicznie
13 lis 20:49
cookie: czyli dla B to nie zachodzi?
13 lis 21:25
wredulus_pospolitus: zależy jak się ma B względem A emotka
13 lis 21:32