matematykaszkolna.pl
zadanie trgynomietria szlachetny kamien: 3sin2x − 4cos2x sin2x >> 0 w przedziale od minus pi do pi
12 lis 19:17
. : I w czym problem?
12 lis 20:03
Mila: rysunek x∊<−π,π> i 3sin2x − 4cos2x sin2x ≥ 0⇔ sin2x*(3−4cos2x)≥0 sin2x≥0 dla x∊R i
 3 
3−4cos2x≥0⇔|cos(x)|≤

 2 
Daj sam odpowiedź:
12 lis 20:49
szlachetny kamien: ale skąd ta pewność że można podzielić przez takie wyrażenie
12 lis 22:17
Mila: A gdzie tu widzisz dzielenie? sin2x≥0 dla każdego x∊R zatem nie wpływa na zmianę znaku całej nierówności. Dlatego wystarczy rozwiązać nierówność: 3−4cos2x≥0
12 lis 22:23
Mila: I jak to dokończyłeś? Jeszcze jedna podpowiedź : Do rozwiązania nierówności: 3−4cos2x≥0 dołącz rozwiązania równania sin2x=0 z podanego przedziału.
13 lis 15:48