matematykaszkolna.pl
POMOCY! luna: Wyznacz wszystkie wartości parametru m, dla których równanie 2x2 − (2m + 7)x + m2 − 3m + 21 = 0 ma dwa różne rozwiązania rzeczywiste x1 i x2, spełniające warunek x1=2x2 Dobra, to zaczęłam od Δ>0 → m∊(13−522;13+522) ale co dalej? wiem, że jestem w stanie wyznaczyć wzór na x1 i x2, ale na co mi to jak pojawi się tam jeden wielki pierwiastek, z którym i tak nic nie zrobimy...?
12 lis 16:03
chichi: wzory Viete'a
12 lis 16:31
wredulus_pospolitus: skoro mamy mieć dwa rozwiązania to będziemy mieli je: a ; 2a więc możemy zapisać: 2(x−a)(x−2a) = 2x2 − (2m+7)x + (m2 − 3m + 21) jedziesz dalej
12 lis 16:40
luna: raany faktycznie dziękuję!
12 lis 18:01