matematykaszkolna.pl
Znajdź liczbę niewymierną Freak: Cześć, ma ktoś pomysł jak rozwiązywać takie zadania? Znaleźć liczbę niewymierną q taką, że:
123 125 

< q <

624 624 
12 lis 00:24
Mariusz: Może być dowolna z tego przedziału ?
 19 
To sprawdź np

 22 
12 lis 01:46
kerajs: Pomysł pokażę na prostszych liczbach:
 2 3 
szukam takiej niewymiernej p że:

<p<

 4 4 
4 9 

<p2<

16 16 
 5 6 7 8 
Możliwe p2 o ułamku z mianownikiem 16 to:

,

,

,

 16 16 16 16 
 5 6 7 22 
więc p o mianowniku 4 to:

,

,

,

 4 4 4 4 
Akurat każda z nich jest niewymierna.
12 lis 08:11
ABC: można jeszcze inaczej: jeżeli przedział [a;b] gdzie a<b ma lewy koniec a wymierny , to dla dostatecznie dużego n liczba
 2 
a+

będzie leżała wewnątrz tego przedziału i będzie niewymierna
 n 
12 lis 09:27