matematykaszkolna.pl
Chemia podstawy R: 1. Oblicz, ile moli stanowi 12,01 1023 atomów sodu Na. 2. Oblicz masę 0,25 mola wodorotlenku Potasu KOH. 3. Oblicz masy cząsteczkowe następujących związków chemicznych: a) HNO3 b) Al2(SO4)3 c) KCl d) Fe(OH)3 4. Oblicz stosunek atomowy, masowy i skład procentowy dla a) kwasu siarkowego (VI) H2SO4 b) fosforanu (V) chromu Cr3(PO4)2
9 lis 23:30
sd: 1 1 mo, to 6,02*1023 −−proporcja 2), 3) realy układ okresowy odczytujesz masy cząsteczkowe i odpowiednio mnozysz i dodajesz 4) podobnie co 3) tylko wyrazasz to procentowo, masowo otwórz podręcznik do chemii tam masz wszystko z przykładami trochę pomyśleć i robić
10 lis 09:25