matematykaszkolna.pl
ciągłość funkcji qwe: Uzasadnić ciągłość funkcji we skazanym zbiorze f(x)=1−x2 , [−1,1] policzyłam granice na krańcach i równają się wartościom na krańcach oraz stwierdziłam, że funkcja jest ciągła na przedziale (−1,1), bo nie ma żadnych luk. Czy to wystarczy aby uzasadnić ciągłość?
8 lis 09:08
jc: Jak policzyłaś granice?
8 lis 09:18
qwe: granice jednostronne dla x→ −1 z prawej strony dla x→1 z lewej strony
8 lis 09:24
jc: Jak policzyłaś granice jednostronne?
8 lis 10:06
qwe: Podstawiając lim 1−x2= lim 1−1 = 0 x−>1
8 lis 10:38
qwe: x−>1+ *
8 lis 10:41
chichi: "stwierdziłam, że funkcja jest ciągła na przedziale (−1,1), bo nie ma żadnych luk." jak sama piszesz − stwierdziłaś, a nie uzasadniłaś
8 lis 14:50
er: może skorzystamy z twierdzenia że złożenie funkcji ciągłych jest ciągłe? g(x)=1−x2, funkcja ciągła f(x)=x= x12, funkcja ciągła f◯g(x)=f(g(x))=f(1−x2)=1−x2
8 lis 15:19
chichi: i o to mi chodziło, teraz jest super
8 lis 16:01
qwe: Ok, a gdyby był przykład f(x)=sinx x∊R, to wtedy można po prostu zauważyć, że funkcja trygonometryczna jest ciągła i koniec przykładu? Nie rozumiem kiedy można stwierdzić, że np. funkcja kwadratowa jest ciągła, a kiedy nie
8 lis 18:59
chichi: my wiemy jakie funkcje elementarne są ciągle i później z nich korzystamy (ale ich ciągłości wpierw się dowodzi), ale jeżeli ktoś Ci każe pokazać, że funkcja elementarna jest ciągła, to nie wystarczy tylko napisać że jest ciągła, wtedy pokazujemy z definicji
8 lis 19:05