matematykaszkolna.pl
pytanie mini: Czy w trójkącie rozwartokatnym bok na przeciwko kąta rozwaratego jest zawsze najdłuższy?
8 lis 07:06
I'm back: Tak i nie ogranicza się to do trójkąta rozwartokatnego.
8 lis 07:34