matematykaszkolna.pl
Wykaż, że jeżeli a,b są liczbami rzeczywistymi dodatnimi oraz abc: a2+b2=2 to prawdziwa jest nierówność: a+b≤3/2*(a2+b2)
7 lis 23:45
chichi:
 3 
jak to wygląda? tak? a + b ≤

(a2 + b2), bo jeśli tak to dla a = b = 1, mamy:
 2 
1 + 1 ≤ 3, co oczywiście nie jest spełnione
8 lis 01:21