matematykaszkolna.pl
Wyznacz argument główny liczby zespolonej z nobody:
i+tg5 

i−tg5 
7 lis 17:26
kerajs:
tg 5 +i sin 5+i cos 5 

=

=
−tg 5 +i −sin 5+i cos 5 
 cos(0,5π− 5)+i sin(0,5π− 5) 
=

=cos(−10)+i sin(−10)
 cos(0,5π+ 5)+i sin(0,5π+ 5) 
 tg 5 +i 
Arg (

)=4π−10
 −tg 5 +i 
7 lis 21:08