matematykaszkolna.pl
Geometria Analityczna schodki Luffy: Jak rysować te schodki co pokazał Matemaks? Na Geometrii analitycznej? Zawsze bierzemy pierwszą liczbę z pierwszego nawiasu i drugą liczbę z drugiego nawiasu? https://youtu.be/Wpa21S2BBj0 2:40 minuta
7 lis 13:25
ite: nie w ten sposób "trzy w prawo, jeden w górę" Matemaksa to dla A=(xA,yA) i B=(xB,yB) różnice xB−xA oraz yB−yA tutaj A=(1,2) i B=(4,3), stąd xB−xA=4−1=3 oraz yB−yA=3−2=1
7 lis 14:39