matematykaszkolna.pl
Podaj ilustrację geometryczną podanych iloczynów kartezjańskich Rovgarth: AxBxC, gdzie A=[0,1], B=[0,2], C= {1}
6 lis 18:21
wredulus_pospolitus: rysunek
6 lis 18:34
er: ten niebieski prostokąt jest w środku zapełniony, brzeg również
7 lis 20:22