matematykaszkolna.pl
Rozwiąż nierówność Ryba: 32x + 34x + ... ≥1
6 lis 14:22
Ryba: 3/2x + 3/4x +... ≥1
6 lis 14:24
chichi:
 1 
 3 

 2x 
 
rozwiąż: |

| < 1, a następnie S =

≥ 1
 2x 
 1 
1 −

 2x 
 
6 lis 14:32