matematykaszkolna.pl
Rozwiązać równanie z¯=z2 Janek: Wybierz jedną odpowiedź: z¯= z2 ma: ( z¯ >> z sprzężone) a. trzy rozwiązania, przy czym dwa z nich są sprzężone b. cztery rozwiązania, przy czym dwa z nich są sprzężone c. dwa rozwiązania d. cztery rozwiązania
6 lis 13:57
6 lis 15:06