matematykaszkolna.pl
Znaleźć formułę psi możliwie najkrótszej długości równoważną danej formule Φ, gd Rovgarth: Znaleźć formułę Ψ możliwie najkrótszej długości równoważną danej formule Φ, gdzie Φ jest kolejno: a) (p ∧q∧ s)∨(p∧¬q∧¬r)∨(p∧q∧¬s)∨¬(p∧r⇒q) b)¬p⇒¬¬q c)(p∧q)∨¬(¬p⇒q) d)(q∧r∧s∧¬q)∨(p∧¬q∧¬p)∨(r∧s)
6 lis 12:55
Rovgarth:
6 lis 17:53
7 lis 20:22
er: b) (¬p => ¬¬q ) <=> (¬p => q ) <=> (¬¬p v q ) <=> p v q korzystamy z tego, że (p=>q) <=> ¬p v q
8 lis 15:47