matematykaszkolna.pl
mnożenie o funkcje beemers: do wykresu funkcji f(x) = a * sin x nalezy punkt P (2π/3 , 6) oblicz wartosc wspolczynnika a i rozwiazanie mam takie z pewnej strony 6 = a sin(2π/3) 6 = a *(√3/2) i moje pytanie SKĄD to że sin(2π/3) to (√3/2)
5 lis 23:43
chichi:
  3 
sin(

) = sin(120o) = sin(180o − 60o) = sin(60o) =

 3 2 
6 lis 01:04