matematykaszkolna.pl
Dowodzenie Ludth: Udowodnij, że dla dowolnych liczb dodatnich a, b zachodzi nierówność
2   a2 + b2  


1a + 1b   2  
5 lis 20:32
5 lis 20:35