matematykaszkolna.pl
Rozwiązać na płaszczyźnie zespolonej nobody: Re(z)−Im(z)≤|z|
5 lis 11:57
kerajs: Dla z=a+ib równanie Re(z)−Im(z)≤|z| ma postać a−b≤a2+b2 1) dla a−b<0 równanie jest spełnione ⇒ zaznacz półpłaszczyznę a<b 2) dla a−b≥0 równanie można spotęgować: a2−2ab+b2≤a2+b2 ab≥0 ⇒Pozostaje zaznaczyć odpowiednie obszary
5 lis 20:15