matematykaszkolna.pl
Wypisz wszystkie elementy poniższych zbiorów Adam: a) A={{0,1}0,1} b)B={{0,1,2,3} c)C={{a,b,c,{a},{b}{,c}
5 lis 09:23