matematykaszkolna.pl
ciągłość - Cauchy qwe: Wykazać (definicja Cauchy'ego), że funkcja f(x) = sinx jest ciągła dla x∊R.
5 lis 09:16