matematykaszkolna.pl
pytanie o przesuwanie wykresów ola: na rysunku przedstawiono wykres funkcji wykładniczej f(x) = ax + q i na wykresie są pkt kratowe np (−1, 0) oraz (0, −1) a) wyznacz wzór funkcji i policzyłem wyszło f(x) = (0.5)x − 2 b) naszkicuj wykres funkcji g będącej obrazem wykresu funkcji f w symetrii względem prostej x = 2 i wyznacz jej wzór. i wiem że funkcja jeśli odbijemy ją od x=2 to przesuwa się w PRAWO o 4 jednostki i teraz czemu jeśli przessuwamy funkcję w prawo to do x w rozwiązaniach dodaja +4 a przecież klasycznie zawsze się robiło na odwrót czyli jeśli przessuwamy w lewo to dodajemy a jeżeli w prawo to odejmujemy? A oni robią tak g(x) = (0.5)−x+4 − 2 = (2)x−4 − 2
4 lis 14:34
Mila: rysunek
 1 
f(x)=(

)x−2
 2 
1) symetria wykresu f(x) względem OY⇒otrzymujemy p(x)=f(−x)=2x−2 2) translacja wykresu f(−x) o wektor [4,0] to mamy: f(−x)→T[4,0]⇒g(x)=p(x−4)=2x−4−2 A w podanym rozwiązaniu 14:34 masz "dwa w jednym".
4 lis 15:24