matematykaszkolna.pl
Przedstaw na płaszczyźnie zespolonej nobody : arg(z+i)4
4 lis 13:54