matematykaszkolna.pl
wyprowadzanie wzorów qwe: Jak szybko wyprowadzić wzory trygonometryczne np. cos(α−β), tak żeby nie musieć pamiętać wzorów
4 lis 08:22
kerajs: Narysowałbym nakładające się trójkąty prostokątne (o bokach a,k,p i b,k,q) o wspólnej przyprostokątnej k, i zastosował twierdzenie kosinusów: (a−b)2=p2+q2−2pq cos (α−β)
 p2+q2−a2+2ab+b2 
cos (α−β)=

 2pq 
 (a2+k2)+(b2+k2)−a2+2ab+b2 
cos (α−β)=

 2pq 
 2k2+2ab 
cos (α−β)=

 2pq 
 kk ab 
cos (α−β)=


+


 pq pq 
cos (α−β)=cosα cosβ +sinα sinβ
4 lis 08:43