matematykaszkolna.pl
Prawdopodobieństwo warunkowe całkowite aga: Na stu mężczyzn pięciu, zaś na tysiąc kobiet dwie nie rozróżniają kolorów. Z grupy, w której stosunek liczby mężczyzn do liczby kobiet wynosi 3 7 wybrano losowo jedną osobę. Obliczyć prawdopodobieństwo, że jest to mężczyzna, jeżeli wiadomo, że osoba ta nie rozróżnia kolorów. Obliczanie prawdopodobieństwa warunkowego i całkowitego. Stosowanie wzoru Bayesa. Proszę o pomoc z wyjaśnieniem
4 lis 07:59
kerajs: A − wylosowano mężczyznę B − wylosowano daltonistę
 P(A∩B) 0,3*0,005 
P(A|B)=

=

 P(B) 0,7*0,002+0,3*0,005 
4 lis 08:35
I'm back: Kerajs − o jedno 0 mniej przy mezczyznach
4 lis 08:44
kerajs: Sorki, źle zapamiętałem treść zadania. Powinno być:
 0,3*0,05 
P=

 0,7*0,002+0,3*0,05 
4 lis 09:06