matematykaszkolna.pl
Prawdopodobieństwo - proszę o pomoc Bida: 1. Z klasy 25 osobowej wybieramy 3 osobową delegację. Jakie jest prawdopodobieństwo że Anna i Grzegorz zostaną wybrani? 2. 6 kul wrzucamy na chybił trafił do 4 pudełek. Jakie jest prawdopodobieństwo że wszystkie kulki znajdą się w jednym pudełku?
1 lis 22:52
wredulus_pospolitus:
 
nawias
23
nawias
nawias
1
nawias
 
 
 
P(A) =

 
nawias
25
nawias
nawias
3
nawias
 
 
 
czyli ilość możliwości wybrania jednej osoby z pozostałych 23 osób przez wybranie trzech osób z całej klasy (2) tutaj niestety musimy się dopytać oto czy kule są rozróżnialne i czy pudełka są rozróżnialne. W zależności od odpowiedzi będzie to (moim zdaniem):
 24 4 1 
P(B) =

lub P(B) =

=

 74 46 45 
1 lis 23:03
Bida: Bardzo dziękuję
2 lis 21:22