matematykaszkolna.pl
Kangur 2021 student Memo: Dla liczby rzeczywistej k niech M(k) oznacza największą wartość wyrażenia |4x2 − 4x + k| dla x z przedziału domkniętego h−1, 1i. Jaka jest najmniejsza możliwa wartość M(k)? A) 4 B) 9/2 C) 5 D) 11/2 E)
1 lis 22:01
ite: emotka stan obecny to E) czyli brak odpowiedzi
1 lis 22:05
ite: dla zainteresowanych uzupełniam treść x∊[−1,1], odpowiedź E) 8 ale nie jest prawidłowa
1 lis 22:27
piotrek:
 1 
|4x2−4x+k|=|4(x−

)2+k−1| w x∊[−1;1]
 2 
Jest to parabola o ramionach skierowanych w górę. Funkcja ta przyjmuje największą wartość albo w krańcach przedziału albo w wierzchołku. rozpatrzmy funkcję f:
 1 
f(x)=|4(x−

)2+k−1|
 2 
f(−1)=|k+8| f(1)=|k|
 1 
f(

)=|k−1|
 2 
Rozpatrzmy trzy opcje:
 1 
[f(−1)>f(1) ∧ f(−1)>f(1/2)] v [f(1)>f(−1) ∧ f(1)>f(

)] v [f(1/2)>f(−1) ∧ f(1/2)>f(1)]
 2 
(|k+8|>|k| ∧ |k+8|>|k−1|) v (|k|>|k+8| ∧ |k|>|k−1|) v (|k−1|>|k+8| ∧ |k−1|>|k|) [(k+8)2>k2 ∧ (k+8)2>(k−1)2] v [k2>(k−8)2 ∧ k2>(k−1)2] v [(k−1)2>(k−8)2 ∧ (k−1)2>k2]
 7 
Opcja I : k∊(−

;+inf)
 2 
Opcja II : k∊(4;+inf) Opcja III : k∊∅ W opcji pierwszej oraz drugiej jesteśmy w stanie dopuścić równość, więc sprawdziłbym dwie krańcowe wartości z obu przedziałów, tzn.:
 7 
k1=4 oraz k2=−

 2 
 1 
k1 : f(x)=|4(x−

)2+3|
 2 
 1 
f(

)=3
 2 
f(−1)=12 f(1)=4
 1 9 
k2 : f(x)=|4(x−

)2

|
 2 2 
 1 9 
f(

)=

 2 2 
 9 
f(−1)=

 2 
 7 
f(1)=

 2 
No to mi wyszło 3 emotka ale nie ma takiej odpowiedzi, może ktoś inny rzuci jakimś pomysłem
2 lis 14:51
ABC: to można prościej 4x2−4x+k=4x2−4x+1+(k−1) =(2x−1)2+(k−1) jeśli x∊<−1,1> to 2x−1∊<−3,1> a w związku z tym (2x−1)2∊<0,9> i teraz jak będziemy "suwać" tym przedziałem po osi liczbowej , bo do tego sprowadza się dodanie (k−1) to najmniejsza bezwzględna będzie gdy <−4.5, 4.5> z niego zrobimy, w każdym innym położeniu większa na kangurze nie ma czasu na wymyślne sposoby emotka
2 lis 15:26
ite:
 9 
mnie wyszło

i to z tej ostatniej obliczanej o 14:51 sytuacji : punkt przecięcia z
 2 
prostą x=−1 ma tę samą drugą współrzędną co wierzchołek, a punkt przecięcia z prostą x=1 ma drugą współrzędną mniejszą
2 lis 16:16
ABC: no to dobrze ci wyszło
2 lis 16:46
ite: o jak miło : )
2 lis 17:05