matematykaszkolna.pl
Fajne i proste zadanko. muknobs: Dane jest równanie: x4 + ax3 + bx2 + ax + 1 = 0 gdzie a i b są liczbami rzeczywistymi takimi, że wszystkie pierwiastki tego równania są liczbami rzeczywistymi.
 1 
1) Pokazać, że jeżeli k jest pierwiastkiem tego równania, to również

nim jest.
 k 
2) Wyznaczyć wszystkie wartości a i b, dla których równanie ma dokładnie jeden pierwiastek. 3) Pokazać, że jeżeli równanie ma dokładnie trzy różne pierwiastki, to b = 2a − 2 lub b = −2a − 2. 4) Rozwiązać równanie dla b = 2a − 2 w zależności od a. 5) Znaleźć konieczne i wystarczające warunki dla istnienia dokładnie trzech różnych pierwiastków tego równania w zależności od a i b.
1 lis 01:34
ABC: skoro takie proste, dlaczego nie zamieściłeś pięknego referatu z rozwiązaniem ?
1 lis 07:14
Mariusz: 1)
 1 
Jeżeli podstawimy x=

to otrzymamy
 y 
1 a b a 

+

+

+

+1=0
y4 y3 y2 y 
Po obustronnym pomożeniu równania przez y4 dostajemy 1+ay+by2+ay3+y4=0 i otrzymaliśmy równanie różniące się kolejnością wyrazów ale wiemy że w skończonej sumie dodawanie jest przemienne więc kolejność wyrazów nie ma znaczenia i otrzymaliśmy to samo równanie co przed podstawieniem 2) Tutaj przydatny będzie wzór skróconego mnożenia (x−p)4 bądź (x+p)4 a następnie wystarczy porównać współczynniki przy odpowiednich wyrazach 4) To równanie akurat łatwo rozwiązać dla wszystkich możliwych wartości a oraz b i to także metodą polegającą na przedstawieniu wielomianu najpierw w postaci różnicy kwadratów a następnie iloczynu dwóch trójmianów Pojawiające się równanie trzeciego stopnia będzie już częściowo rozłożone i łatwo będzie wyciągnąć wspólny czynnik 5) (x−p)3(x−q)=x4+ax3+bx2+ax+1 W punkcie trzecim można by skorzystać z wyników uzyskanych w punkcie piątym
1 lis 07:35