matematykaszkolna.pl
Granica z e Da2: Granica z e Jak obliczyc taka granice? lim e −x2+x x−>+
30 paź 12:15
ABC: z ciągłości funkcji eksponencjalnej to jest równe elimx→+−x2+x a tą granicę w wykładniku uczą nawet w szkole średniej obliczać
30 paź 12:47
Da2: aaa, tak faktycznie, głupie pytanie Mógłbyś mi jeszcze pomóc z jednym przykładem? lim ((t+x)/2)1/x+3, w zaleznosci od t>0 x−>0
 +, dla t>2  
czy racją jest że w przypadku lim x−>0+ e1/2, dla t=2
 0, dla t∊(0,2) 
szczegolnie zastanawia mnie poprawnosc przy t=2 analogicznym sposobem rozpisane dla −
30 paź 14:09
ABC:
 1 1 
tam w wykładniku to jest

+3 czy

?
 x x+3 
30 paź 14:24
Da2: 1x+3
30 paź 14:27