matematykaszkolna.pl
Funkcja kwadratowa Kompatybilna: dana jest funkcja f(x)=0,5x2 +bx−3 zmiennej rzeczywistej. wyznacz b tak aby najmniejsza wartosc funkcji wynosila (−4)
29 paź 21:27
wmboczek: q=−Δ/4a=−4
29 paź 21:48
K8: xw= −b , yw= c−a*xw2 , yw= −4 to
 b2 
−4= −3−

⇒ .......... b=2 v b= −2
 2 
29 paź 22:05